Спеціальні пропозиції
contactToggle Контакт

I. Загальні умови використання сайтів групи WALTER GROUP

I.1. Сфера дії та обсяг послуг

(1) Предметом цих умов користування є використання сайтів (в подальшому «сайт»), що надаються компанією LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG і пов’язаними з нею компаніями концерну (в подальшому «група WALTER GROUP»).

(2) Ця сторінка містить загальні умови щодо користування сайтом. Факт відкривання сайту чи користування ним (надалі «користування») означає, що користувачі та відвідувачі (надалі «користувачі») приймають загальні умови користування. Група WALTER GROUP залишає за собою право в будь-який момент змінювати умови користування на власний розсуд.

(3) Альтернатива для зареєстрованих користувачів:


Клацнувши на поле «підтвердити» чи «відправити», користувач приймає необхідність дотримання умов користування сайтом. Група WALTER GROUP залишає за собою право змінювати це положення про користування на власний розсуд. Якщо користувач бажає й надалі користуватися послугами групи WALTER GROUP, він повинен ще раз погодитися зі зміненими умовами користування, клацнувши на поле «підтвердити» чи «відправити».

(4) Група WALTER GROUP пропонує на сайті галузеву та корпоративну інформацію для клієнтів, транспортних партнерів та претендентів на роботу в компанії. Окремі послуги (наприклад, LOADS TODAY, портал клієнта CONNECT) доступні тільки для зареєстрованих користувачів.

(5) Група WALTER GROUP має право частково чи повністю закривати сайт і довільно змінювати його наповнення та сервіси. Група WALTER GROUP не гарантує постійний доступ до її сайту. Можливість пред’явлення претензій щодо користування сайтом групи WALTER GROUP чи його підтримки відсутня.

I.2. Захист промислових прав / інтелектуальна власність

(1) Все наповнення сайту (ілюстрації, тексти, формулювання, марки, зображення, відео, графіки) є інтелектуальною власністю групи WALTER GROUP чи її договірних партнерів. У зв'язку з користуванням сайтом групи WALTER GROUP у користувача не виникає ліцензійних прав або інших прав щодо використання прав, що містяться на сайті (наприклад, промислові права, авторські права та суміжні права). Марки, дизайн, зображення, тексти, частини тексту та інший контент сайту групи WALTER GROUP забороняється змінювати, копіювати, розмножувати, застосовувати, доповнювати чи іншим чином використовувати без попереднього письмового дозволу групи WALTER GROUP. Виняток становить розмноження чи використання матеріалів, наданих для користування.

I.3. Відповідальність

(1) Група WALTER GROUP несе відповідальність за можливу шкоду, яку користувач може отримати через користування сайтом, лише у разі наявності навмисних дій або грубої халатності.

(2) Група WALTER GROUP не несе жодної відповідальності за збитки чи втрати, понесені користувачем, а також за прямі, непрямі, опосередковані чи вторинні збитки, незалежно від того, чи вони витікають з угоди, законодавства про відшкодування збитків (включаючи халатність) чи виникають у будь-який інший спосіб, якщо вони підпадають під дію однієї з нижченаведених категорій::

(i) Втрачений прибуток, вторинні збитки
(ii) Випадкові втрати, втрачений прибуток
(iii) Втрачені можливості для господарської діяльності
(iv) Втрата гудвіла, втрата даних

(3) Група WALTER GROUP доклала всіх посильних зусиль з метою забезпечення правильності та повноти інформації на сайті в момент її надання. Група WALTER GROUP не надає жодних гарантій щодо інформації на сайті, наприклад, файлів для завантаження, сервісів інших компаній, зовнішніх посилань або іншого контенту, доступного безпосередньо чи опосередковано з сайту. Крім того, група WALTER GROUP залишає за собою право змінювати та доповнювати інформацію без попередження.

(4) Група WALTER GROUP не несе відповідальності за збитки, спричинені неналежним або зловмисним використанням облікового запису користувачем, зловживанням або втратою ідентифікаційних властивостей чи збережених даних користувача.

I.4. Доступність

(1) Група WALTER GROUP докладає всіх зусиль для того, щоб забезпечувати безперебійність роботи сайту та його доступність відповідно до існуючих технічних, економічних, корпоративних та адміністративних можливостей.

(2) Група WALTER GROUP не гарантує, що сайт або його контент будуть доступні без перебоїв або взагалі, не будуть містити помилок або що помилки будуть виправлені, як і не гарантує, що сайт або допоміжні засоби (наприклад, сервер) не міститиме вірусів та інших небезпечних елементів. Група WALTER GROUP виключає будь-яку відповідальність за будь-які збитки, що виникають з розміщення сайту чи допоміжних засобів, наскільки це допускається законодавством.

(3) Група WALTER GROUP не несе відповідальності за періоди недоступності через технічні чи інші проблеми.

I.5. Зовнішні посилання

Сайт групи WALTER GROUP містить посилання на сайти інших компаній. Група WALTER GROUP не має впливу на доступність, якість і контент сайтів, доступних за зовнішніми посиланнями, і не несе відповідальності за контент зовнішніх сайтів, що порушує чинне законодавство чи в інший спосіб завдає збитків користувачу.

I.6. Захищені сторінки

Сайт частково містить сертифікати SSL, видані компанією SwissSign. Окрім ефективного шифрування даних користувача під час їх передачі на сервер, сертифікати SSL, видані компанією SwissSign, забезпечують ідентифікацію постачальника (WALTER GROUP) і перевірку справжності сайту для захисту від фішингу.

Користувач заявляє, що йому відомі загальні положення політики сертифікації і положення про використання сертифікатів (SwissSign Gold CP/CPS, repository.swisssign.com), а також загальні положення угоди з кінцевим користувачем (SwissSign Gold End User Agreement, repository.swisssign.com), і що він прочитав і прийняв їх, а також буде дотримуватись їх. Компанія WALTER GROUP не несе відповідальності перед користувачем у зв'язку з використанням сертифікату SSL.

I.7. Паролі та акаунти

(1) Окремі послуги (наприклад, LOADS TODAY, портал клієнта CONNECT) доступні тільки для зареєстрованих користувачів. Після реєстрації та перевірки групою WALTER GROUP користувач отримує пароль, який дозволяє заходити в обліковий запис.

(2) Користувач відповідає за збереження та нерозголошення пароля та можливих інших даних, а також за будь-яку діяльність, пов’язану з акаунтом. Про усі випадки несанкціонованого користування обліковим записом та інші порушення безпеки необхідно негайно повідомити групі WALTER GROUP. Реєстрація акаунта та підписки прив’язані до партнерського номера користувача. Користувач не має права розголошувати чи надавати партнерський номер і пароль третім особам. Розголошення партнерського номера чи пароля користувачем може призвести до видалення акаунта чи призупинення підписки.

(3) Дані, контент та інформацію, відомі користувачеві у зв’язку з його акаунтом, забороняється передавати неавторизованим третім особам.

(4) Група WALTER GROUP залишає за собою право без обґрунтування дозволити чи відхилити реєстрацію облікового запису чи підписки на сервіс. Крім того, група WALTER GROUP має право без обґрунтування заблокувати будь-який обліковий запис або підписку на окремі сервіси.

I.8. Завантажування шкідливих матеріалів

Група WALTER GROUP забороняє завантажування комп’ютерних програм, файлів та інших матеріалів, що містять такі шкідливі елементи, як віруси, маніпульовані файли, «приховані» файли (наприклад, зображення, інтегровані в аудіо-файли), файли-хробаки, програми типу «троянський кінь» чи боти для скролінга, відображення декількох екранів або для іншої діяльності, що може зашкодити цілісності та роботі сайту чи онлайн-комунікації.

I.9. Електронні атаки

(1) Здійснення будь-яких електронних атак на сайт групи WALTER GROUP, а також на пов’язані з ним дані групи WALTER GROUP і дані її користувачів забороняється.

(2) Кожна електронна атака призводить до негайного відключення користувача, в чиїй сфері вона була здійснена, і тягне за собою притягнення до цивільної та кримінальної відповідальності.

 

 

II. Загальна інформація щодо захисту даних

II.1. Законодавча база

Група WALTER GROUP обробляє всі дані, що передаються через сайт групи WALTER GROUP, з дотриманням чинних положень австрійського закону про захист даних.

II.2. Дозвіл користувача щодо використання даних

(1) Користувач погоджується отримувати від групи WALTER GROUP інформацію, інформаційні бюлетені та рекламні матеріали електронним шляхом (наприклад, електронною поштою). Цю згоду можна скасувати в будь-який час за допомогою відповідного посилання, що міститься в інформаційному бюлетені, або відправивши електронного листа на адресу: 

austria@lkw-walter.com(2) Користувач дає свою згоду на те, щоб група WALTER GROUP використовувала файли Cookies відповідно до налаштувань браузера користувача, зокрема на зберігання файлів Cookies на жорсткому диску користувача. Більш детальна інформація надається в пункті II.6. (Cookies).

(3) Користувач може в будь-який час скасувати свою згоду на збір і зберігання персональних даних групою WALTER GROUP (§ 28 закону про захист даних). З цією метою, користувач повинен надіслати листа на адресу austria@lkw-walter.com.

II.3. Право на отримання інформації, коригування та видалення даних

Користувач має право на отримання інформації, коригування та видалення даних за умови дотримання австрійського закону про захист даних (зокрема § 26-28 закону про захист даних). З цього питання користувач може звернутися до групи WALTER GROUP за адресою електронної пошти: austria@lkw-walter.com.

II.4. Зовнішні виконавці

Сайт групи WALTER GROUP розробляється та обслуговується разом із зовнішніми виконавцями. В окремих випадках з метою розробки та тестування анонімні дані передаються виконавцям. В деяких випадках виконавці також отримують доступ до відкритих даних. Утім, перед цим виконавці підписують угоду про зобов’язання використовувати отримані дані виключно за вказівками групи WALTER GROUP і видалити їх після завершення робіт.

II.5. Безпека даних

Група WALTER GROUP докладає всіх зусиль, щоб забезпечити безпечний обмін даних через онлайн-ресурси. Водночас, прохання до користувача взяти на себе посильні заходи для безпечного користування інтернетом (актуальна версія браузера, нерозголошення даних доступу до онлайн-ресурсів).

II.6. Кукі

(1) З метою розширення функцій сайту та полегшення користування ним, використовуються так звані кукі.

(1.1) У більшості випадків кукі, що використовує група WALTER GROUP, автоматично видаляються з жорсткого диску користувача після закінчення сеансу браузера (тимчасові кукі). Тимчасові кукі необхідні, наприклад, для того, щоб запропонувати користувачу певні функції для заповнення формулярів на різних сторінках. Крім цього, група WALTER GROUP використовує кукі, які залишаються на жорсткому диску користувача (постійні кукі). Ці постійні кукі зберігаються від 1 місяця до 10 років. Вони видаляються автоматично після завершення заданого часу, або користувач може їх видалити вручну. Єдина мета цих кукі (постійні кукі) полягає в якнайкращому узгоджені Інтернет-пропозиції з бажаннями користувача і полегшенні користування сайтом.

(1.2) Сторонні кукі (так звані Third-Party-Cookies)
Група WALTER GROUP користується послугами деяких сторонніх постачальників (рекламних партнерів), які допомагають цікавіше оформити Інтернет-пропозицію. При цьому під час використання сайту на жорсткому диску користувача зберігаються сторонні кукі (тимчасові або постійні кукі). Єдина мета сторонніх кукі полягає в тому, щоб надати змогу стороннім постачальникам адресувати користувачу цілеспрямовану рекламу. Ми звертаємо вашу увагу на те, що група WALTER GROUP не несе відповідальності за законне використання кукі третіми особами.

(1.3) Кукі (групи WALTER GROUP і сторонніх постачальників) не містять персональних даних. Збираються псевдонімні дані, яким присвоюється ідентифікатор користувача. При цьому мова йде, наприклад, про дані, що описують, які сторінки відвідував користувач, і що він шукав, і т. д. Ці псевдонімні дані ніколи не об'єднуються з персональними даними користувача.

(1.4) Користувач може вплинути на використання кукі за допомогою відповідних налаштувань свого браузера. Існує можливість дозволити використовувати кукі завжди або в конкретному випадку або блокувати їх використання. Утім, це може обмежити обсяг функцій сайту групи WALTER GROUP.

II.7. Аналіз сайту

(1) Сайт групи WALTER GROUP використовує «Google Analytics» — аналітичний інтернет-сервіс від компанії Google Inc. («Google»). Google Analytics використовує кукі, текстові файли, що зберігаються на комп’ютері користувача та дозволяють здійснювати аналіз користування сайтом. Інформація щодо користування сайтом, що генерується за допомогою кукі, як правило, передається на сервер компанії Google в США і зберігається там. У випадку активації анонімізації IP-адреси на цьому сайті, Google скорочує IP-адресу користувача в межах країн-членів ЄС або інших країн-членів Угоди про спільний економічний простір. Лише у виняткових випадках на сервер у США передається повна IP-адреса, де вона скорочується. За дорученням групи WALTER GROUP Google використовуватиме цю інформацію для аналізу користування сайтом, складання звітів про активність на сайті та надаватиме групі WALTER GROUP подальші послуги, пов’язані з користуванням сайтом та інтернетом. ІР-адреса, що передається з браузера користувача за допомогою Google Analytics, не об’єднується з іншими даними Google.

(2) Користувач може уникнути зберігання кукі за допомогою відповідних налаштувань у браузері. Звертаємо увагу користувача на те, що в такому разі неможливо гарантувати використання функцій цього сайту в повному обсязі. Крім того, користувач може уникнути передачі даних, згенерованих за допомогою кукі і пов’язаних із використанням сайту (включаючи ІР-адресу), в компанію Google та їх обробки компанією Google. Для цього слід завантажити та встановити плагін для браузера, доступний за наступним посиланням::

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

II.8. Плагіни соціальних мереж

(1) На частинах сайту групи WALTER GROUP інтегровані програми третіх осіб (наприклад, AddThis, Facebook, Google Plus, Twitter) та контент, що зберігається на платформах третіх осіб (наприклад, Youtube). Незважаючи на уважну перевірку та активні заходи щодо захисту даних, група WALTER GROUP не має впливу на вид даних користувачів, зібраних на сайті групи WALTER GROUP, та їх використання третіми особами. Відповідальність за ці дані несуть виключно надавачі цих програм:

(1.1) Сайт містить компоненти AddThis. AddThis — це сервіс соціальних закладок, що дозволяє користувачу сайту поділитися вибраною сторінкою з іншими користувачами в соціальних мережах, таких як Facebook, Twitter, Google+ та ін. Користувач може поділитися контентом сайту, прокоментувати і оцінити його. Коли користувач використовує елементи AddThis, його браузер з'єднується з серверами AddThis і при певних умовах з вибраною соціальною мережею або сервісом соціальних закладок. Разом з AddThis використовуються кукі. Згенеровані при цьому дані (такі як час використання або мова браузеру) передаються в компанію AddThis LLC (США) і обробляються нею. Якщо Ви передаєте контент сайту соціальним мережам, сервісам соціальних закладок і т. д., може встановитись зв'язок між відвідуванням сайту і профілем користувача у відповідній мережі. Більш детальну інформацію про обробку даних (включаючи мету використання) компанією AddThis LLC і про захист даних, що забезпечує компанія AddThis LLC, можна знайти на сторінці http://www.addthis.com/privacy. Подальша інформація про обробку і захист даних соціальними мережами, сервісами соціальних закладок і т. д., а також про можливості користувацьких налаштувань вказана в положеннях щодо захисту даних відповідних надавачів. Група WALTER GROUP не передає ці дані третім особам. В разі використання полів AddThis користувач надає згоду на обробку даних компанією AddThis LLC в об'ємі, вказаному на сайті http://www.addthis.com. У будь-який час користувач може відмовитися від надання своїх даних шляхом використання кукі «Opt Out». Більш детальна інформація вказана на вищезгаданому сайті компанії AddThis LLC. Якщо користувач не бажає, щоб компанія AddThis збирала його дані через сайт, він може не використовувати елементи AddThis.

(1.2) Компанія Facebook Inc., що знаходиться за адресою: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (надалі «Facebook»), пропонує плагіни для власників сайтів, які використовуються на сайті групи WALTER GROUP. Плагіни можна впізнати за логотипом Facebook і кнопками «Подобається» та «Порекомендувати». Коли користувач відкриває сайт групи WALTER GROUP, який містить цей плагін, то браузер користувача з’єднується з серверами надавача плагіна. Facebook передає вміст плагіна безпосередньо на браузер користувача, і він відображається відповідним чином в рамках сайту. Група WALTER GROUP не має впливу на відображений зміст плагіна. За певних умов Facebook може відстежити відвідування сайту користувачем і зіставити його з обліковим записом на Facebook, якщо користувач зареєстрований на Facebook чи нещодавно був на сайті Facebook чи на сайті, що містить контент від Facebook. Коли користувач активно використовує плагіни, наприклад, натискаючи на кнопку «подобається» або надсилаючи рекомендацію щодо цього сайту, то з браузера користувача також передається відповідна інформація у Facebook. Група WALTER GROUP не має на це впливу. Більш детальна інформація про вид, призначення та обсяг, а також подальшу обробку та використання даних користувача компанією Facebook знаходиться в положеннях щодо захисту даних компанії Facebook за адресою:

http://www.facebook.com/policy.php

За цією адресою користувач може більш докладно дізнатися про права та можливості налаштувань для захисту приватного життя. Група WALTER GROUP не має впливу на призначення та обсяг збору даних Facebook і на їх подальшу обробку, а також не має доступу до цих даних.

(1.3) Компанія Twitter Inc., що знаходиться за адресою: 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (надалі «Twitter»), пропонує плагіни для власників сайтів, що використовуються на сайті групи WALTER GROUP. Плагіни можна впізнати за кнопкою «Твітнути» або «Читати». Cайти, що містять ці плагіни, з’єднуються безпосередньо з Twitter і передають різні дані залежно від того, чи увійшли Ви в Twitter чи ні. Можливо, таким чином можна отримати інформацію про Ваше користування сайтом групи WALTER GROUP, яку Twitter може використовувати для власних потреб. Контент, відображений плагінами, знаходиться на серверах Twitter і лише відображається на сайті групи WALTER GROUP. Група WALTER GROUP не має впливу на призначення та обсяг збору даних Twitter і на їх подальшу обробку, а також не має доступу до цих даних. Подальшу інформацію про положення щодо захисту даних компанії Twitter можна отримати за адресою:

http://twitter.com/privacy


(1.4) Компанія Google Inc., що знаходиться за адресою: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (надалі «Google»), пропонує плагіни для власників сайтів, що використовуються на сайті групи WALTER GROUP. Плагіни можна впізнати за кнопкою «Google-плюс-один». Cайти, що містять ці плагіни, з’єднуються безпосередньо з Google і передають різні дані залежно від того, чи увійшли Ви в обліковий запис Google чи ні. Це дозволяє робити висновки про користування сайтом групи WALTER GROUP та впливати на результати пошуку Google. Контент, відображений плагінами, знаходиться на серверах Google і лише відображається на сайті групи WALTER GROUP. Група WALTER GROUP не має впливу на призначення та обсяг збору даних Google і їх подальшу обробку, а також не має доступу до цих даних. Подальшу інформацію про положення щодо захисту даних компанії Google можна отримати за адресою:

http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html

II.9. Інтернет-реклама / ретаргетинг

Сайт використовує технології ретаргетингу. Компанія WALTER GROUP застосовує ці технології для цікавішого представлення Інтернет-пропозиції. Ця технологія дозволяє показати рекламу користувачам, які вже відвідували сайт компанії WALTER GROUP і переглянули її послуги чи продукти, на сайтах третіх осіб.

Компанія WALTER GROUP переконана, що персоналізована Інтернет-реклама зазвичай цікавіша для користувача, ніж реклама, що не містить особистісної складової. Відображення рекламних засобів на сайтах третіх осіб відбувається на основі кукі-технології і аналізу поведінки користувача. Ця форма реклами є повністю анонімною. Персональні дані не зберігаються, і не створюються профілі з персональними даними користувача.

 

III. Інші положення

III.1. Підсудність:

Ця угода регулюється законодавством Австрії. Для вирішення суперечок компетентним визначається Торговий суд у м. Відень. Застосовується виключно австрійське законодавство без застосування торгового законодавства ООН і норм австрійського міжнародного приватного права.

III.2. Зміни, доповнення, обмеження недійсності

(1) Зміни та доповнення до цієї угоди можуть здійснюватися виключно в письмовій формі. Усні домовленості недійсні.

(2) Якщо одне або декілька положень цієї угоди з будь-яких причин виявляться недійсними, це не впливає на дійсність решти угоди.

^ - Top
GREEN technology
GREEN technology Гарантовані стандарти якості та захисту довкілля, відповідно до яких відбувається вибір постачальників, закупівля матеріалів, виробництво та контроль якості.
Контакт

Ваш контакт для:

>

Цей веб-сайт застосовує кукі для найкращого користування сайтом. Продовжуючи перегляд веб-сайту, ви погоджуєтеся зі збереженням кукі. Додаткова інформація вказана далі: Умови використання